Relationsudvikling

Jette Knudsen, socialpædagog

og familieterapeut MPF.

Fagligt er jeg optaget af de relationer der er mellem mennesker, i familier, i faggrupper og i organisationer.

I alle menneskelige sammenhænge.

 

At samspil, kommunikation og kontakt bliver konstruktiv, udfordrende og med en gensidig ansvarlighed, er livgivende og meningsfuldt for mig.

 

 

Jeg arbejder som konsulent, underviser, supervisor og terapeut, tidligere for Kempler Instituttet, men nu i min egen praksis, Relationsudvikling.

Jeg har i mange år arbejdet med fagfolk indenfor børne/unge- og i det sociale/sundhedsfaglige område samt med familiebehandlere på forskellig vis, incl. dagplejen.

 

Området med psykisk- og fysisk udviklingshæmmede og de tilknyttede personalegrupper har også min store interesse, både med kursusvirksomhed og supervision

 Jette Knudsen - Fyrvangen 59, 3250 Gilleleje - Tlf. 21642931 - email: jettekn@mail.dk